Skiferbruddets historie

Uttak av skifer har lange tradisjoner i Stjørdal, og stein fra dette distriktet var i sin tid kjent over hele landet. Det var særlig Richter og Løken som fikk fart på skiferdrifta mot slutten av 1800-tallet. I glanstida var det en rekke brudd i drift, så som: Husbyberget, Reemarka, Bjørdalen, Mælesberget, Lillemo, Eidum og Gederås.


Når det var godt sledeføre kom det lange karavaner med skifersteinlass til Løkenkaia eller Tangen. Jekter lastet med skifer gikk hele kysten sørover og nordover. Øverland og Richter stilte i sin tid til og med ut skiferstein fra distriktet på verdensutstillinga i Paris og på flere andre nasjonale og internasjonale utstillinger. Steinen fikk høye premier og medaljer!


Sivert Sorte begynte å ta ut stein i Sorte Skiferbrudd mot slutten av forrige århundre. I dag er dette det eneste stedet det fortsatt brytes skifer i Stjørdal. Og man skal langt for å finne nærmeste skiferbrudd, sørover til Oppdal og nordover til Snåsa.

Bruddet ga arbeid til langt flere enn gårdens folk. På det mest jobbet 12 personer i bruddet. Med dagens drift er det for det meste eierne sjøl som jobber i bruddet. Noe innleid hjelp har vi i perioder, særlig til å bryte stein. Dette er tungt arbeid. Det er imidlertid viktig å bruke teknikk frem for rå kraft hvis man skal holde ut med slikt arbeid i lengden. Det er langt lettere i dag enn før i tida, for vi har mange maskiner til hjelp. Særlig bruker vi hjullaster, gravemaskin, talje og steinsag med diamantsagblad.


Etter "Steinsivert" var det sønnen, Peter Sorte, som tok over drifta. Deretter ble bruddet leid bort til Ivar Leikvoll i 21 år. I 1983 overtok Peter Sortes datter og svigersønn drifta, Sigrid og Kjell Paulsen. De drev bruddet i kombinasjon med melkeproduksjon på gården. I 2007 overtok Siv Karin og Rolf Rye, som er datter og svigersønn av de forrige eierne.


Johan Steindal var en av de som hadde hele sin yrkeskarriere i steinbruddet, med over 50 år i samme jobb. Da han sluttet i 1956 sprengte han og arbeidskollega Martin Berg alle arbeidsklærne sine i lufta med en sprengladning. Folk som hørte smellen og så i retning bruddet fikk se støvler, jakkeermer og luer fly gjennom lufta. De trodde det hadde skjedd en ulykke, men dette var altså bare Johans måte å ta farvel med arbeidsplassen på. Han døde i 1966, 87 år gammel.

Det er eksportert mye stein til Europa fra Sorte Skiferbrudd. Først og fremst var det i den perioden Ivar Leikvoll sto for drifta. Særlig gikk mange trailerlass med stein til Tyskland i forbindelse med OL i 1972. Steinen ble der brukt til pynt på veier og i hus. Men Sortaskifer er også mye brukt som fasadestein på store bygg i Tyskland. Lokalt har Sortaskiferen vært mye brukt som takstein. I dag brukes den til mange formål, men kanskje aller mest til fasadestein på mur og vegg, peishyller, vindusbrett og gangstein.