Andre produkter (benker og ved)

Vi selger solide beisede benker, pris kr 5000,-
Vi selger solide beisede benker, pris kr 5000,-
Vi selger også paller med ved, både blandingsved (or, hegg, bjørk) og bjørkeved.  Pris på blandingsved kr 650 pr palle og bjørkeved kr 900 pr palle
Vi selger også paller med ved, både blandingsved (or, hegg, bjørk) og bjørkeved. Pris på blandingsved kr 650 pr palle og bjørkeved kr 900 pr palle